Giỏ hàng

Giải pháp mạng cho các Doanh nghiệp lớn

|

Tiêu đề
Số lượng
Hotline hỗ trợ bán hàng 24/7: 0968 972 633

Tầng Trung tâm sử dụng chuyển mạch lớp 3, liên kết với các tầng khác ở tốc độ 1000BaseTX/SX/LX.
Tầng Phân phối sử dụng chuyển mạch lớp 2 có khả năng ghép tầng và chia VLAN.
Tầng Quản lý sử dụng chuyển mạch có khả năng chia VLAN và tính bảo mật cao như xác thực người dùng truy nhập.
Đối với các hệ thống mạng mà số lượng từ 100 máy tính trở lên thì các thiết bị chuyển mạch phải ổn định và có hiệu suất làm việc cao.

Tầng Trung tâm được hình thành khi hệ thống mạng được chia theo từng khu vực tòa nhà hoặc từng phòng ban theo chức năng quản lý riêng. Tất cả các thiết bị tại các khu vực này sẽ tập trung lại tại Tầng Trung tâm. Tầng Trung tâm khu vực hệ thống các máy chủ cần phải có bộ chuyển mạch lớp 3 có cấu trúc chuyển mạch nội tại cao và có khả năng định tuyến các lớp mạng khác nhau.
Tầng Phân phối đây là đầu ra của Tầng Trung tâm nên sẽ đòi hỏi có nhiều bộ chuyển mạch hơn. Yêu cầu của Tầng này là các thiết bị phải dễ dàng quản lý, có cấu trúc chuyển mạch tốt. Bộ chuyển mạch lớp 2 với tính năng ghép tầng/stackable cho phép quản lý các thiết bị chuyển mạch khác .
Tầng Quản lý nằm trong sự quản lý của Tầng Phân phối hoặc tách riêng thành một vùng bao gồm các nhóm quản trị hệ thống, các phòng ban mà thông tin dữ liệu vào ra là rất nhạy cảm nên sẽ đòi hỏi hệ thống chuyển mạch có tính bảo mật cao nhất.

 

Kết nối mạng xã hội

hotline chăm sóc khách hàng

0968 972 633

Đăng ký nhận tin từ Mạng toàn cầu - GNS

Facebook Website Top